Vodno-ognjena multimedijska predstava – Kelti

Festival Pivo in cvetje Laško ima nekaj programskih vsebin, ki so edinstvene in ga zaradi tega postavljajo na prav posebno mesto med glasbenimi festivali. Verjetno je največji vizuelni spektakel Vodno-ognjena predstava, kot so jo organizatorji poimenovali ob njeni 10-letnici. Vsaka od predhodnih devetih je bila unikatna, z avtorsko glasbo, ki narekuje ritem in posebej pripravljeno zgodbo. Tako bo tudi v prihodnje.

Nova generacija zgodb, ki predstavlja zlitje nekdanje vodne simfonije in ognjene interaktivne predstave, je tudi navdih novega imena Vodno-ognjena multimedijska predstava. Idejna zasnova je oblikovana za pet let vnaprej, prva tovrstna izvedba pa je namenjena življenju in vplivu Keltov v teh krajih.

Vsebina uvodnega dela predstave temelji na zgodovinskih dejstvih in se nanaša na najbolj zgodni zapis o staroselcih in tedanjem kraju Laško, o prihodu tujcev – Keltov, ki prinesejo novo tehnologijo – kovino, razvoj trgovine. Prvič je takrat omenjena tudi pijača, ki je varjena iz ječmena in medice, kar velja za zametke kasnejše pijače, varjene iz ječmena in hmelja, pivo.

V drugem delu zgodba o Keltih preide v show, ki medsebojno vključuje in stopnjuje dodatne zvočne in svetlobne efekte, video animacije na LED mrežo, laserje, ognje, pirotehnične efekte, vodne curke, …
Predstava ima zaradi svoji edinstvenosti letos dve ponovitvi, prva je v petek 14.7. in nato še soboto 15.7., obe ob 22.00 uri.

V soboto je, tako kot vsako leto, tudi neposredni prenos predstave prek valov Radia Celje in prav tako neposrednega prenosa prek live streaminga. Povezavo bomo pravočasno objavili preko festivalskih komunikacijskih kanalov. V soboto se predstava obogati še z ognjemetom z gradu Tabor.

Predstava bo res izjemen navdih za vse, ki v življenju cenijo ustvarjalnost in umetniške presežke. Vrhunec festivala daje obiskovalcem priložnost doživeti najboljše iz obeh svetov – umetnosti in tehnike.