Mesto velikih želja, lutkovna predstava v Mavrični deželi

Ko se v velikem mestu vname prepir med prebivalci, ki si želijo spremembe in tistimi, ki so zadovoljni z mirnim življenjem, ki ga živijo sedaj, mestni veljaki sklenejo, da bodo mesto razdelili na sončno in senčno stran. Na senčni strani mesta takoj pričnejo s spremembami in pri tem povsem pozabijo na otroke. Poteptajo trato, podrejo drevesa in uničijo prav vsa otroška igrišča. Zato je otrokom nekega dne vsega dovolj in vzamejo stvari v svoje roke…

Predstava je izrazito interaktivna, saj gledalci v določenih delih predstave aktivno sodelujejo in s tem postanejo celo soustvarjalci. Predstavi sledi ustvarjalna delavnica.

mesto-velikih-zelja