Etnografski program letos posvečen obletnici mesta Laško

1927. Laško se je takrat že 700 let ponašalo s trškimi pravicami in prišel je čas, da naredi korak naprej. Trški veljaki so napisali vljudnostno pismo s prošnjo in ga poslali svojemu vladarju. Kralj Aleksander I. Karađorđević je njihovo željo uslišal in 17. julija 1927 izdal dekret, s katerim je Laško povzdignil v mesto, Laščane v meščane.

O dogodku je, v posebni prilogi, obširno poročal tudi časopis Slovenec. Laško je dobilo nov polet. V nekaj naslednjih letih je bil zgrajen vodovod, glavne ceste so dobile asfaltno prevleko, ob Savinji je bila postavljena lična stebričasta ograja, ob obrežju reke je zrasel Sokolski dom. Že takrat se je mesto na nek način odločilo, da svojo priložnost išče tudi v t.i. tujskem prometu. Olepševalno društvo je postavilo veliko tablo s turističnim zemljevidom. V Laškem je živelo 1084 meščanov.

Ob 90-letnici bodo domačini njihov letošnji etnografski del festivala posvetili času, ko je Laško postalo mesto. Na prizorišču pred banko bodo člani Zveze Možnar prikazovali šege in običaje, utrinke življenja v duhu letnice 1927. Skozi tri tematske sklope bodo povezali mlado mesto Laško z okoliškim podeželjem. Pester program se bo vsak večer zaključil s pesmijo.

Bodite z njimi, ko bodo skupaj z vami zavrteli čas v leto 1927, ko je bilo Laško Dravske Banovine del Kraljevine Jugoslavije.

Etno v duhu obletnice